VDM Grond- en Vastgoedjuristen

Voor alles een oplossing!

Diensten

Dienstverlening grond- en vastgoedjuristen

Copyright VDM Grond- en Vastgoedjuristen

De diensten van VDM grond- en vastgoedjuristen, bestaan uit juridische advisering, conflictoplossing door onderhandelen en schikken en detachering van juristen.

VDM Grond- en Vastgoedjuristen is gespecialiseerd in de Wro, Wabo, Awb, Wvg, Grondexploitatiewet en het vastgoedrecht (w.o. het huurrecht en het bouwrecht).

Voorbeelden van deze diensten zijn:

 • Grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten
 • Huur- en verhuurovereenkomsten
 • Adviseren over juridische aangelegenheden op het gebied van gebieds- en projectontwikkeling
 • (Erf)pachtovereenkomsten
 • Adviseren bij aan- en verkoop van gronden/panden
 • Overeenkomsten aan- en verkoop
 • Opstellen en beoordelen exploitatieovereenkomsten
 • Planschadeovereenkomsten
 • Grondexploitatiewet
 • BTW en overdrachtsbelasting bij onroerende zaken
 • Aanvragen van vergunningen
 • Onteigening
 • Advisering PIP (ProvinciaalaanpassingsPlan)
 • Begeleiden van bestemmingsplanprocedures
 • M.e.r.- procedures of -beoordelingsplicht
 • Zienswijze en beroepschriftwerkzaamheden
 • Vertegenwoordiging in bezwaarschriftprocedures
Dienstverlening grond- en vastgoedjuristen

Copyright VDM Grond- en Vastgoedjuristen

Voor diverse opdrachtgevers en doeleinden hebben wij gronden en panden aangekocht, zoals bijvoorbeeld:

 • Realisatie van natuur- en recreatiegebieden
 • Aanleg en reconstructie van wegen, fietspaden en rotondes
 • De uitvoering van waterbouwkundige werkzaamheden
 • Ontwikkeling van woningbouwlocaties
 • Herstructurering en aanleg van bedrijventerreinen

Hierbij geldt ook altijd dat met het belang van alle Stakeholders rekening wordt gehouden zodat het voor alle partijen een win-win situatie oplevert.

VDM Grond- en Vastgoed Juristen heeft Strategische Omgevings Management (SOM) hoog in het vaandel staan.

VDM Grond- en Vastgoedjuristen © 2017 Frontier Theme